חוק שכר שווה לעובדת ולעובד - נתוני 2023

תאריך פרסום הדוח: 26.5.2024
שם מקום העבודה: תורפז תעשיות בע"מ
ענף הפעילות: ראלי-תעשיה- מזון

תורפז תעשיות בע"מ דוגלת במתן הזדמנות שווה לשני המינים ומייצרת הלכה
,למעשה סביבה עסקית וארגונית המבטיחה נגישות שווה לעובדיה על פי כישורים
מיומנות וההתאמה האישית - בהתאם לשיקולים עניינים ו ללא כל התחשבות
.'במאפיינים אסורים דוגמת מגדר, גיל , גזע וכו

החברה מטפחת מיום הקמתה מדיניות של שוויון הזדמנויות
ותפיסה ארגונית לפיה מנהליה מעריכים את העובדים בחברה
לפי הפוטנציאל האישי של כל אחד מהם ובמנותק מציפיות
.סטראוטיפיות לא ענייניות

 

 

הדוח המלא להורדה כאן